Asociace pro integraci a zdraví cizinců zahájila svou činnost

(Praha, 27. 5. 2016 ) – V květnu zahájila svou činnost nezisková organizace Asociace pro integraci a zdraví cizinců. Jejím cílem je pomáhat cizincům, kteří žijí v České republice, orientovat se v systému zdravotního pojištění a zároveň napomáhat vytváření transparentního a férového prostředí v této oblasti.

Zakladatelé asociace jsou si vědomi toho, že Evropa i Česká republika stojí nyní tváří v tvář velké výzvě, kterou představuje nejen imigrační vlna z muslimských zemí, ale také stále větší polarizace společnosti a prohlubující se sociální rozdíly mezi skupinami obyvatelstva. Zdaleka ne nevýznamnou práci proto vidí zejména v konkrétní pomoci lidem – cizincům, kteří se dostanou kvůli nevyhovujícímu zdravotnímu pojištění do problémů – například tehdy, když byli uvedeni v omyl některým z jeho neseriózních prodejců.

„Kromě jakési funkce ‚ombudsmana‘ pro cizince jsme si vytkli i úkol na poli osvěty. To znamená zpracovávání odborných analýz, spolupráci s vysokými školami a komunikaci se státní správou a samosprávou,” řekl Bedřich Jetelina, který byl na ustavující schůzi asociace zvolen jejím předsedou.

Přestože vláda České republiky v tomto týdnu odmítla legislativní změny na poli pojištění cizinců, podle asociace však není celá debata zdaleka uzavřena, protože se zde stále pohybují zájmové skupiny hájící protichůdné zájmy.

„Na jedné straně stojí pojišťovny, které hájí svůj byznys, na druhé straně některé neziskové organizace, které volají po otevření pojistného systému pro všechny cizince bez rozdílu. Obě strany mají své argumenty, ale když je chvíli posloucháte, máte pocit, že si vlastně vůbec nenaslouchají a míjí se,” podotkl Jetelina.

Jako svůj třetí úkol tak asociace vnímá vytváření prostoru a příležitostí pro vzájemný dialog všech, kteří ve zdravotním pojištění cizinců působí. Do pokračující debaty se bude proto snažit zapojit i odborníky z akademického světa, ovšem ne pouze experty na oblast pojišťovnictví, ale i sociální práce, etiky a bezpečnosti.

Asociace pro integraci a zdraví cizinců je samostatnou nepolitickou organizací se sídlem v Praze, která byla zaregistrována jako zapsaný spolek.