Konference „Zdravotní pojištění migrantů – byznys, hazard nebo solidarita?“

Konference se uskuteční v pátek, 21. října 2016 9:30 – 13:30 na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Program konference:

Solidarita s uprchlíky
doc. Michal Opatrný, Dr. theol., vedoucí katedry etiky psychologie a sociální práce Teologické fakulty Jihočeské univerzity

Přehled současného stavu pojištění migrantů
Mgr. Bc. Roman Odložilík, MPA, vedoucí oddělení koordinace systémů zdravotního pojištění, zástupce ředitele odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Zkušenosti s pojištěním migrantů v podmínkách České republiky z pohledu pojišťovací praxe
Keniz Yuriy, obchodní manažer,  Ergo pojišťovna, Hafiychuk Iryna, obchodní manažerka, Ergo pojišťovna

Otázka zdravotního pojištění migrantů z pohledu neziskové organizace poskytující služby migrantům  
Mgr. Iveta Mikulenková, vedoucí Poradny pro cizince a migranty, Diecézní Charita České Budějovice

Otázka migrantů v systému českého zdravotního pojištění z pohledu pojišťoven
Mgr. Robert Kareš, Ph.D., MBA, předseda pracovní skupiny České asociace pojišťoven pro cizince

Etická dilemata řešení migrační krize nejen ve vztahu k zdravotnímu pojištění
Doc. Tomáš Machula, Th.D., Ph.D., rektor Jihočeské univerzity